Våpen og våpen-lover for Georgia (denne er lang)

Dette er en liten oversikt over lover og regler for nordmenns og andres bruk og anskaffelse av skytevåpen i Georgia, USA.

 • Alle som har lovlig opphold, rulleblad uten grove forbrytelser og ID utstedt av Georgia, som for eksempel førerkort kan kjøpe våpen over disk hos butikker med FFL (føderal våpenhandler-lisens). Dette er som regel sports-butikker, men også jernvare-handlere, supermarkeder, pantelånere og privatpersoner kan inneha FFL. Bakgrunnssjekk tar fra tre minutter til tre dager, alt etter hvor travle de er hos FBI.
 • Hvis en kun er turist, må en kjøpe jakt-lisens for å kunne kjøpe eller skyte noe som helst skytevåpen i USA. Alaskas jakt-lisenser kan kjøpes på nettet. Florida utsteder visstnok (etter avlagt kurs) bæretillatelse til ikke-Florida-residenter, men jeg er usikker på om det gjelder også turister.
 • Du kan søke om lisens og importere dine våpen fra Norge og få dem sendt til en FFL innehaver. Men det er sikkert billigere å skaffe nye, her.
 • Du kan bestille ammunisjon og våpen på post-ordre, men våpen må leveres til en FFL-innehaver som må sjekke deg og gjøre noe papir-arbeid, så de krever vederlag for dette. Dette bør du avklare en pris på dette med FFL-innehaveren før du bestiller. I tilfelle selger ikke har sendt til den FFL-innehaveren tidligere, må du fakse eller sende i epost kopi av lisensen til selgeren før de sender.
 • Våpen produsert før 1899, samt brukte og flunka nye kopier/reproduksjoner av disse (svartkrutt-våpen) kan kjøpes over disk i butikk eller bestilles rett hjem i postkassa -ingen FFL påkrevd. Du må fremdeles ha lovlig opphold og rent rulleblad. En kan bestille svartkrutt (eller mer stabil svartkrutt-erstatning som Pyrodex), tenn-hetter og bly-kuler til disse våpnene rett hjem hvis en ikke finner det i butikkene, men det kan være risiko-tillegg i tillegg til porto på pakkene, så det enkleste er over disk.
 • Rifler av AR15-typen kan relativt enkelt bygges hjemme ved bruk av håndverktøy alene. En kan kjøpe hele byggesett til en AR15 rett hjem unntatt avtrekker-kassen, som en enten kjøper hos en FFL-innehaver eller bestiller og henter hos en FFL (da kun denne delen har serie-nummer). Du kan også bestille denne delen på nettet som halv-fabrikat og bore ut noen hull og frese noen lommer i før en monterer med resten av våpenet. Du trenger da ikke besøke en FFL-innehaver, men må fremdeles ha lovlig opphold og rent rulleblad, ellers er det rett i buret. Serie-nummer er ikke påkrevd, men det anbefales å å gravere inn et nummer og/eller fullt navn allikevel. Våpen med egenprodusert avtrekker-kasse kan kun den ene personen som bygget det bruke, og den delen (eller våpen med den delen i) kan ikke selges, lånes bort, arves eller brukes av andre enn byggeren.
 • AK47/AK74 og andre importerte våpen kan også bygges på tilsvarende måte fra dele-sett, men de må ha et visst lov-påkrevd minimum av amerikanske deler, ellers er det rett i fengsel.
 • Rifler/karabiner og hagler må henholdsvis ha minst 16 eller 18 tommer langt løp, og kapper du det kortere enn det, havner du kjapt noen år i fengsel (og blir kanskje utvist).
 • En kan søke og få disp og betale $200 avgift og kappe løpet kortere (eller sette på nytt, kort løp) etter å ha blitt godkjent. Det blir da en «Short Barrel Rifle (SBR)» eller «Short Barrel Shotgun (SBS)». Det finnes en tredje gruppe, kalt «Any Other Weapon (AOW)» som jeg vet veldig lite om.
 • Hvis en på død og liv må ha en AR15 med kortere løp enn 16″ og ikke hverken vil vente på tillatelse eller betale $200 avgift, kan en kjøpe eller bygge (med HELT NY OG UBRUKT avtrekker-kasse) AR15 PISTOL. Denne ser ut som en vanlig AR-15-rifle, men den kan ikke ha vertikal-grep foran magasinet eller gevær-stokk. Den kan derimot ha vinklet håndtak og/eller SB15 Pistol Stabilizing Brace, som ser ut som gevær-stokk, men kan ikke lenger lovlig brukes som gevær-stokk (dette etter at ATF endret praksis medio Januar 2015).
 • Georgia bryr seg ikke om hvor store magasiner du har eller kjøper til dine våpen.
 • Alle våpen må det søkes eksport-tillatelse på for å ta med ut av landet. Jeg forstår det som at våpen produsert før 1850 tas med rett ut av USA og rett inn i Norge uten noe som helst papir-styr hverken i USA eller i Norge, men det bør sjekkes.
 • Du trenger kun bære-tillatelse (CVW) hvis du ønsker å kunne bære hånd-våpen (pistol/revolver) utenfor eget hjem, jobb (der dette er tillat) og i eget kjøretøy. Bæretillatelse koster her $80 og etter å ha skaffet det, er det kjappere å kjøpe våpen, og du kan da bære skjult eller åpent stort sett over alt i Georgia unntatt i noen kirker, skoler, rettsbygninger og føderale områder som militær-leire og parker som eies av føderale myndigheter. Bære-tillatelser fra Georgia er godkjent av mange andre stater og disse statenes bæretillatelser er tilsvarende er godkjent i Georgia. Kun Georgia tillater å bære våpen på så mange steder som her. Du trenger visstnok ikke CCW for å bære åpent ifm lovlig og lisensiert jakt fiske. HUSK Å SJEKKE INN ALLE VÅPEN ETTER ALLE REGLER hvis du skal ut å fly!
 • Hvis du ikke har bæretillatelse må våpen ligge synlig i bilen i tilfelle du skulle bli stoppet av politiet. Hvis du har bæretillatelse, kan du ha det skjult og det anbefales da ved trafikk-stopp å frivillig presentere betjenten bæretillatelse sammen med førerkort imens du har begge hender synlig.
 • Full auto våpen (maskingevær/maskinpistol) og/eller lyddemper kan strengt tatt kjøpes fullt lovlig etter søknad(er) er innvilget og dyr avgift(er) er betalt. Full auto våpnene er som regel produsert for en god stund siden, og er relativt sjeldne og derfor veldig, veldig dyre. Ikke oppbevar (i og for seg lovlige) deler som kan gjøre ditt våpen om til full auto i samme hus som våpenet, da det kan tolkes som intensjon om å produsere et maskingevær, og da bærer det rett i fengsel.
 • Hvis en vil ha et billigere og lovlig «nesten maskin-gevær» alternativ uten papir-mølla, kune en inntil nylig en kjøpe SlideFire gevær-stokk til de mest populære halvautomatiske geværene og rape i vei på skytebaner som tillot dette, men den er nå ulovlig. Også billigere duppeditter som «HellFire» og «Gat trigger» kan fullt lovlig simulere full auto på gevær og pistol (tror ikke de er ulovlige pr dags dato). Hvis du er utdannet børsemaker, kan du søke registrering som «Class III manufacturer» og du kan så lovlig konvertere ethvert våpen til full automat (for eget bruk).
 • Enkelte skytebaner kan du leie og skyte lovlige full auto maskingevær hos.
 • Full auto luftgevær, armbrøstluftgevær med eller uten lyddemper (fastmontert) og luftgevær kraftige nok til storviltjakt kan lovlig bestilles rett hjem av hvem som helst over 18/21 år.
 • Tilgang på ammunisjon er tidvis preget av hamstring av enkelte kalibre. Sjekk tilgang og pris på ammunisjon før du bestemmer deg for hvilket kaliber du ønsker. Det er for eksempel dumt på kjøpe en AK74 nå som ammunisjonen til dette våpenet ikke lenger kan importeres fra Russland.

Ansvarlige våpen-samlere skaffer seg våpen-skap.

Har du bil, lappen, hørselvern og et egnet skogholt tilgjengelig? Send meg en epost, så reiser vi og skyter!

KNIV

Du kan fritt bære (godt synlig) slosshanske, tolle-kniv, folde-kniv, fjær-assistert folde-kniv, stiletter, springkniv, balisong/butterfly-kniv, ninja-stjerner, belte-spenne-kniv, dolk og andre skarpe gjenstander. Eneste begrensning er at du må ha skjult-våpen-tillatelse hvis bladet er lengre enn 5 tommer. Mange andre stater tillater ikke spring-kniv, så hvis du skal reise litt, er det enklere å ha med seg fjær-assistert folde-kniv (spring assisted) kniv med blad på 4 tommer eller mindre, da disse ser ut til å være tillat nesten over alt. Som vist her, er det heller lite forskjell. Spring assisted ser ut som vanlige foldekniver og ser ut til å ha mer fornuftige blad en springkniver, men det finnes sikkert unntak. Når du trykker på knappen på ryggen av bladet og da beveger det 10-12-grader, tar fjæren over og folder den ut for deg. spring assisted og springkniv forskjellDette er kun min forståelse av lovene her. Det er ikke «legal advice», men momenter du bør sjekke med en advokat hvis du ønsker å skaffe og/eller bære våpen i Georgia.

Denne artikkelen er en del av webstedet Norsk i Statene